• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Magisterské štúdium v št. odbore Vzdelávanie dospelých v špecializácii sociálna práca (2001, FF PU v Prešove), rigorózne pokračovanie v študijnom odbore Andragogika (2007, FF PU v P......

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková

Magisterský stupeň v št. odbore manažment, v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov (2003, FHPV PU v Prešove); bakalársky stupeň v št. odbore sociálna práca (2011, Vys......

Mgr. Karolína Dopiráková

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor sociálna práca, magisterské štúdium (2009 - 2011), diplomová práca na tému Obec ako poskytovateľ sociálnych služieb (Šarišsk......

Mgr. Ľubica Libáková, PhD.

Magisterské štúdium v odbore sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2016), doktorandské štúdium v odbore sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešo......

PhDr. Kristína Poláková

Magisterské štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, odbor psychológia (2014), rigorózne pokračovanie na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity v Prešove ......

Mgr. Zuzana Vatehová

Magisterské štúdium v odbore sociálna práca (2009, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. , Ústav sociálnych vied a zdravotníctva Bl. P. P. Go......

Mgr. Barbora Sisáková

Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave – Ústav bl. P. P. Gojdiča v Prešove, odbor sociálna práca, magisterské štúdium (2012 - 2014)...

PhDr. Kristína Kundrová

Bakalárske štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (2008-2011), magisterské štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Katolíc......

PP

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca (2012/2015); bakalárska práca: Možnosti uplatnenia canisterapie v sociálnej práci...
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.