• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

PP

Terénny sociálny pracovník

Vzdelanie:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca (2012/2015); bakalárska práca: Možnosti uplatnenia canisterapie v sociálnej práci

Ďalšia príprava:

Pracovné skusenosti:

Základná škola s materskou školou Svinia; MyMamy, o. z. - Prešov; Obec Kojatice – terénna sociálna práca
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.