• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Sme tu, aby sme pomohli

Realizujeme individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislosti.
naše Služby

Aktivity a poskytovaná pomoc

Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.