• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

o trojlístku

Spájame Sily pre Lepší Život

V Trojlístku realizujeme individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislosti.
+
členov v tíme
rokov skúseností
+
Hodín podpory

Poslanie

Poslaním organizácie a jej inovatívnej ambulantnej služby je podporiť, aktivizovať a posilniť naše klientky a našich klientov, aby sa dokázali samostatne a zodpovedne rozhodovať, budovať si zdravý životný štýl i medziľudské vzťahy a dosiahnuť očakávanú kvalitu života a aj týmto prispieť k hodnotným sociálnym vzťahom v komunite.

Vízia

Našou víziou je poskytovať individualizovanú a vysoko kvalitnú službu pre každého, koho životná situácia je ohrozená a/lebo narušená psychoaktívnymi látkami a škodlivými návykovými činnosťami, a posilnenie komunity, aby sa stali prirodzenou súčasťou riešenia problémov. Teda, chceme podnietiť ľudí, aby počuli, chceli porozumieť a meniť svoj život.

hlavný cieľ

Našim hlavným cieľom je najmä znížiť riziká a dôsledky nad/užívania psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činnosti na jednotlivca, rodinu, komunitu prostredníctvom dostupnej odbornej pomoci a profesionálneho prístupu.
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.