• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Ďakujeme za spoluprácu

Sme nesmierne vďační za podporu a spoluprácu našich partnerov, ktorí zohrali kľúčovú úlohu v našich úspechoch.

Každý príspevok, či už vo forme finančnej podpory, odborných rád, alebo aktívnej účasti na našich projektoch, bol neoceniteľný. Vaša ochota pomáhať a zdieľať naše hodnoty nás inšpiruje a posúva nás vpred.
projekty

Naše úspešné projekty za uplynulé roky

Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.