• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková

Sociálna pracovníčka, zodpovedná zástupkyňa, predsedníčka správnej rady organizácie

Vzdelanie:

Magisterský stupeň v št. odbore manažment, v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov (2003, FHPV PU v Prešove); bakalársky stupeň v št. odbore sociálna práca (2011, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave); rigorózne pokračovanie v študijnom odbore sociálna práca (2016, FF PU v Prešove)

Ďalšia príprava:

Dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii skupinovou formou (2004-2008, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava), dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii v špecializácii teória a supervízia v individuálnej hlbinnej psychoterapii (2008-2011, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava), kurz Autogénny tréning (2004-2008, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie), kurz Aktívne sociálne učenie programové (2005-2006, Prešovská univerzita, Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove), kurz Využitie aktívneho sociálneho učenia programového v doliečovacom procese (2008, univerzita, Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove), vzdelávanie Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách (2015, Inštitút pre výskum práce a rodiny). Zakladajúca členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (2015, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce). Aktívna členka regionálnej multiinštitucionálnej spolupráce (od 2015, Inštitút pre výskum práce a rodiny). Držiteľka ceny Mesta Prešov za rok 2021 – za vynikajúci tvorivý čin a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo verejnoprospešnej oblasti a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí

Pracovné skusenosti:

Sociálny pracovník v resocializácii a psychoterapeut (2004-2013, Gréckokatolícka diecézna charita Prešov), zakladateľka, špecializovaná sociálna poradkyňa a krízová poradkyňa Neziskovej organizácie Trojlístok (od 2012 - trvá)
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.