Bc. Mária Kostrábová

kostrabova

Bc. Mária Kostrábová
Pracovná pozícia: terénna sociálna pracovníčka

Vzdelanie::
Karlova Univerzita v Prahe, 1.Lekárska fakulta, odbor adiktológia (2013/2018); bakalárska práca: Nárazové pitie alkoholu medzi študentmi vysokých škôl v Prahe.

Pracovné skusenosti:
Nízkoprahové centrum Drop-in a Progressive, Adiktologická ambulancia pri Klinike Adiktológie, Doliečovacia ambulancia Drop-in, Terapeutická komunita Mukařov, Detská psychiatria v Thomayerovej nemocnici, Mužské oddelenie Kliniky Adiktológie, Centrum substitučnej liečby. Centrum pre závislých na tabaku