2 % z daní­

Rozhodnite, komu venujete percentá z vašej dane

Práve v tomto období môžeme o dvoch percentách z dane, ktorú povinne všetci zarábajúci odvádzame, rozhodovať my sami.
Môžeme si vybrať, akej organizácii ich venujeme. 2% z dane sú malým zázrakom, v rozpočtoch neziskových organizácii tvoria finančný balík, nevyhnutný pre ďalšie fungovanie.
Neodignorujme túto možnosť ako pomôcť dobrým veciam a ovplyvniť svet okolo seba.


Tohto roku nám môžete venovať 2% z Vaších daní cez naše partnerské občianské združenie Sociálny Prešov.

Ak sa rozhodnete venovať 2% nám, postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov:
Názov: SOCIÁLNY PREŠOV
Sídlo: Sibírska 19, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42383609
Bankové spojenie a číslo účtu:
banka: Raiffeisen BANK
IBAN: SK68 1100 0000 0080 1602 1662

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane:
1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
• Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2016
• Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
• IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Dokumenty na stiahnutie
1. Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf
2. Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf