2 % z daní­

Rozhodnite, komu venujete percentá z vašej dane

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s výzvou o podporu našej práce vo forme možnosti darovania 2% dane z príjmov

Váš príspevok nám môže aj tento rok pomôcť k skvalitneniu našej práce s osobami, ich rodinami a blízkymi, ktorý sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu rôznych foriem závislostí.

Všetky tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní zamestnancov si môžete stiahnuť na tejto stránke kliknutím na príslušný názov tlačiva. Po ich otvorení si ich môžete najprv vypísať a potom vytlačiť.

ĎAKUJEME!


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane:
1. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
2. Stiahnite si a vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmovs nasledovnými údajmi prijímateľa:
Obchodné meno: TROJLÍSTOK, n.o.
Sídlo: Kotrádova 2, 08001 Prešov
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 45738751


3. Vyplnené tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) zašlite najneskôr do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska
vyhlasenie