Mgr. Karolína Dopiráková

dopirakova

Mgr. Karolína Dopiráková
Pracovná pozícia: sociálna pracovníčka

Vzdelanie::
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor sociálna práca, magisterské štúdium (2009 - 2011), diplomová práca na tému Obec ako poskytovateľ sociálnych služieb (Šarišské Michaľany).

Ďalšia príprava:
Učiteľ profesijných predmetov sociálneho zamerania (2014 - 2016, Pedagogické minimum, Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety n.o., Bratislava).
Opatrovateľský kurz (2012, Komunitná nadácia Veľký Šariš).

Pracovné skusenosti:
september 2011 - december 2018 - Detský domov Slon, Šarišské Michaľany, pozícia denná vychovávateľka (v rámci praxe ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca, 2014)
pracovné skúsenosti nadobudnuté v rámci odbornej praxe (Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov- Psychiatrické oddelenie II, Základná škola Svinia, Územný spolok Červeného Kríža Prešov, Krízové stredisko Slnečný dom, Prešov, Obecný úrad Šarišské Michaľany).

V organizácii Trojlístok n. o. pracuje od apríla 2019.