Mgr. Barbora Sisáková

sisakova

Mgr. Barbora Sisáková
Pracovná pozícia: sociálna poradkyňa

Vzdelanie:: magisterského štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca, diplomová práca na tému Deti s poruchami správania a sociálna práca s nimi.
Momentálne študuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, kde si dorába doplnkové pedagogické vzdelanie.

Pracovné skusenosti: nadobudnuté v DSS – ZpS Demjata, na pozícií sociálna pracovníčka/ergoterapeutka, sociálna pracovníčka neziskovej organizácie Trojlístok (od marca 2018, Trojlístok n.o.).