Mgr. Kristína Poláková

polakova

Mgr. Kristína Poláková
Pracovná pozícia: psychológ

Vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, študijný odbor psychológia, magisterské štúdium (2012-2014), štátne skúšky z odborov poradenská, školská a klinická psychológia, záverečná práca na tému Životné perspektívy seniorov – aktívna účasť na vedeckom seminári Životné perspektívy seniorov (2014).

Ďalšia príprava: Absolvovaný psychodiagnostický kurz Baum Test v Košiciach (Person s.r.o.; 2013).
Absolvovaný arteterapeutický kurz Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí v Bratislave (OZ Aretea; 2013).
Absolvovaný Kurz Systemický rozhovor v Košiciach (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť; 2014).
Absolvované vzdelávanie Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách (Inštitút pre výskum práce a rodiny; 2015).
Aktívna členka medzinárodného projektu „Mind to Mind“ v rámci European Federation of Psychology Students Associations Social Impact.
Frekventantka psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe "Umenie terapie" v Košiciach (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť; od 2015).

Pracovné skusenosti: Nadobudnuté v rámci odbornej praxe na Psychiatrickom oddelení FNsP J. A. Reimana, Prešov (2012), v resocializačnom zariadení ReSocia, Repejov (2013), absolventskej praxe na Referáte poradensko-psychologických služieb ÚPSVaR v Prešove (2014) a ako dobrovoľníčka v neziskovej organizácii Návrat (Prešov).
Pracovné skúsenosti v psychodiagnostickej oblasti v psychologickom a fyziatrickom centre Trea (Bratislava).
V organizácii Trojlístok n.o. pracuje od roku 2014.