Juliana Máthéová

matheova

Juliana Máthéová
Pracovná pozícia: koordinátorka denného centra
Vzdelanie: absolventka strednej obchodnej školy v Prešove, ukončenie maturitnou skúškou.
Frekventantka štúdia na Strednej zdravotníckej škole, v špecializácii zdravotnícky asistent.

Ďalšia príprava: Absolvovaný certifikovaný opatrovateľský kurz (2015, VaV Prešov). Absolvovaný odborný seminár na tému Podpora sebavedomia pri práci so závislými osobami (2014, Trojlístok n.o.). Absolvované vzdelávanie na tému základy sociálnej práce so závislými osobami v ambulantnej starostlivosti (2015, Cesta a život n.o.). Absolvovaný odborný seminár Základy životosprávy (2014, pod vedením osobného trénera). Absolvované arteterapeutické workshopy s tématikou ergoterapie pri práci so závislými osobami. Aktívnačlenka kynologického klubu KK Prešov – Bikoš (od 2010).

Pracovné skúsenosti: Nadobudnuté v rámci dobrovoľnej činností v Prešovskom dobrovoľníckom centre (2015), Trojlístok n.o. (2016).
Nadobudnuté v rámci odbornej praxe v zdravotníckom zariadení Oáza (2016), v Domove sociálnych služieb pre seniorov Náruč (2015, 2016), v Domove sociálnych služieb Vita Vitalis (2016).